Panākumi konkursā “Mana rīcība plūdu gadījumā”

Panākumi konkursā “Mana rīcība plūdu gadījumā”

***Noslēdzies  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizētais izglītības iestāžu konkurss „Mana rīcība plūdu gadījumā”. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par pareizu un drošu rīcību plūdu gadījumā, kā arī sniegt iespēju radoši izpausties. Lai piedalītos konkursā, 5. – 9. klašu skolēniem individuāli bija jāsagatavo video vai jāizstrādā informatīvs plakāts par pareizu rīcību plūdu gadījumā.

***Esam ļoti priecīgi, ka Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.a klases skolniece Laura Sutiņa-Zutiņa un 7.a klases skolniece Gabriela Sutiņa-Zutiņa šajā konkursā ir uzvarētāju sarakstā. Meitenes ir saņēmušas balvas. Skolas administrācija izsaka lielu pateicību meiteņu mammai Kristīnei Sutiņai-Zutiņai par atbalstu un līdzdarbošanos!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Andželika Pabērza


Panākumi konkursā “Mana rīcība plūdu gadījumā”
Panākumi konkursā “Mana rīcība plūdu gadījumā”

Skip to content