Par aktualizētajiem SIA “AADSO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem

Par aktualizētajiem SIA “AADSO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk – SIA “AADSO”) informē, ka sakarā ar Latvijas Republikas valdības plānotajām izmaiņām Dabas resursa nodokļa likumā no 01.01.2023 tiek plānots veikt Dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu līdz 95 EUR par tonnu nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanai. Darām zināmu, ka SIA “AADSO” nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) no 01.01.2023 būs sekojošs:

 

86 EUR/t – no 2023.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

 

Papildus informējam ka pārējo atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) no 01.01.2023 būs sekojošs:

 

39 EUR/t – no 2023.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.Skip to content