SIA „AADSO” informē par atkritumu apsaimniekošanas jauno tarifu

SIA „AADSO” informē par atkritumu apsaimniekošanas jauno tarifu

***2020. gada 23. novembrī Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka ar 2021. gada 1. janvāri dabas resursu nodokļa (DRN) likme par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos no pašreizējiem  50 EUR/t  tiek paaugstināta uz 65 EUR/t. DNR likmes pieaugums paredzēts arī turpmākajos gados: 2022. gadā – 80 EUR/t, 2023. gadā – 95 EUR/t.

***Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 17.12.2020. lēmumu Nr. 175, SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (AADSO) ir noteikta šāda sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtība:

  • no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – 56,19 EUR/t;
  • no 2022. gada 1. janvāra līdz  31. decembrim – 63,53 EUR/t;
  • no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai – 70,86 EUR/t.

 

***No 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Ilūkstes novada pašvaldībā būs spēkā šāds atkritumu apsaimniekošanas tarifs (atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un uzglabāšanas izmaksas paliek nemainīgas):

 

 

NEŠĶIROTI SADZĪVES ATKRITUMI

 

Izmaksu pozīcijas 1 m3 izmaksas

(EUR bez PVN)

1 t izmaksas

(EUR bez PVN)

Sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, uzglabāšana 8,02 61,68
Sadzīves atkritumu apglabāšana (ar DRN) 7,30 56,19
Kopā: 15,32 117,87

 

PĀRĒJIE ATKRITUMI

 

Izmaksu pozīcijas 1 m3 izmaksas

(EUR bez PVN)

1 t izmaksas

(EUR bez PVN)

Pārējo atkritumu savākšana, pārvadāšana, uzglabāšana 8,02 61,68
Sadzīves atkritumu apglabāšana (ar DRN) 11,62 89,39

Kopā:

19,64 151,07

 Skip to content