Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē

Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

līdz 18. novembrim Dvietes Kultūras namā būs apskatāma izstāde “Sofija Samsone. Dvietes nezināmā māksliniece.”

 

9. novembrī 17.00 lekcija “Saprast savu pusaudzi” Ilūkstes KMC.

 

11. novembrī 11.00 Gleznošanas darbnīca Dvietes KN.

 

11. novembrī 17.00 Lāčplēša diena Bebrenē.

 

11. novembrī 17.00 Lāčplēša diena Ilūkstē, no 11.oo – 12.00 Stadiona ielā varēs apskatīt militāro tehniku.

 

16. novembrī 17.00 lekcija “Laiks sev un ģimenei” Ilūkstes KMC.

 

17. novembrī 18.00 Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā.

 

18. novembrī 15.00 koncerts “Mana Latvija, mana zeme” Bebrenes Kultūras namā.

 

19. novembrī 19.00 svētku koncerts “Ar Latviju sirdī!” Dvietes Kultūras namā.

 

19. novembrī 12.00 svētku koncerts Subates KN, vakarā svētku balle.

 

 

Pasākumu saraksts regulāri tiek atjaunots un papildināts!


Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē
Pasākumi novembrī Ilūkstes pusē

Skip to content