Ilūkstes novadā turpinās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Ilūkstes novadā turpinās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

 

***Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/058  „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) īstenošana.

***Projekta gaitā tiek īstenoti daudzi bezmaksas pasākumi Ilūkstes novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Ir notikušas vingrošanas nodarbības dabā Bebrenē un Dvietē, kuru noslēgumā iedzīvotāji piedalījās veselīga uztura lekcijā-meistarklasē. Šobrīd ir atsākušies baseina apmeklējumi iedzīvotājiem, kuri vecāki par 54 gadiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti. Oktobrī novada skolās notiks izglītojoši semināri jauniešiem par atkarību jautājumiem, ūdens aerobikas nodarbības novada topošajām māmiņām, vingrošana ūdenī bērniem līdz 6 gadu vecumam. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gada 1. jūnijam.

 

Projekta mērķis: Uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem, un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.–01.06.2023.

Kopējās izmaksas: 156 064,00 EUR  (ESF finansējums – 85 %, Valsts budžeta finansējums –15 %)

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļa


Ilūkstes novadā turpinās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Ilūkstes novadā turpinās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Ilūkstes novadā turpinās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Ilūkstes novadā turpinās pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Skip to content