Piesakies nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā!

Piesakies nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā!

***Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā portālā www.epakalpojumi.lv.

 

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski:

  1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un, veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
  2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
  3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk nekā 1 miljons nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk kā 1 miljonu EUR tikai pasta izdevumiem.

***Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība ir noteikusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.

***Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.Skip to content