Paveiktais Eglaines pagastā februārī!

Paveiktais Eglaines pagastā februārī!

Ziema mūs lutinājusi ar aukstumu un sniegu gan janvārī, gan februārī.  Eglaines pagasta teritorijā tika veikti ceļu un ielu sakopšanas darbi, atbrīvojoties no sniega. Tika sakopta apkārtne ap  Latvijas Brīvības cīņās kritušo Lietuvas karavīru pieminekli Sārtenes kapos.

Sadarbībā ar Subates pilsētas pārvaldi un pārrobežas kaimiņu atbalstu, tika aizvadīts neliels piemiņas brīdis, godinot un svinot kaimiņu valsts – Lietuvas 103. Neatkarības proklamēšanas gadadienu.

Bijušajā Eglaines pamatskolas ēkā tika sakārtots un sakopts tajā esošais  “Eglaines pamatskolas muzejs”. Tika sakopta un uzturēta kārtībā gan skolas ēka, gan tās apkārtne, tīrot no sniega, savācot koku zarus. u.tml.

Turpinājās arī iepriekš, saviem spēkiem izremontētā, kultūras nama telpu sakārtošana.

 Gaidot pavasara vēsmu parādīšanos, šķietami nelieli, bet tomēr vajadzīgi darbi Eglaines pagastā un tā teritorijā notiks arī turpmāk.

 

 

Eglaines pagasta pārvaldeSkip to content