Pensionāru biedrības atskaites sanāksme

Pensionāru biedrības atskaites sanāksme

23.martā notika Ilūkstes novada pensionāru biedrības atskaites-pārvēlēšanu sanāksme.  Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, mūsu biedrības padome triju gadu laikā darbojās aktīvi un radoši. Rita Žagata – biedrības valdes priekšsēdētāja iepazīstināja ar notikušajām padomes sēdēm un pieredzes apmaiņas ekskursijām, senioru pašdarbības kolektīvu piedalīšanos festivālos, koncertos un skatēs, senioru pēcpusdienām un Dzejas dienām, sadarbību ar Jelgavas novada senioriem un Latvijas Sarkanā Krusta biedrību. Par šīm un citām aktivitātēm varēja pārliecināties, vērojot fotohroniku sagatavotajā atskaites prezentācijā.

Paldies Augšdaugavas novada sociālā dienesta vadītājas vietniecei Ingūnai Svarānei un Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītājai Ievai Strodei par sirsnīgajiem vārdiem mūsu biedrības darba novērtējumam un laba vēlējumiem turpmākajai darbībai. Jaunās biedrības padomes locekļi, kurus izvirzīja Ilūkstes un Subates pilsētu, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagastu pensionāri, ir apņēmības pilni turpināt biedrības darbību  un aktīvi sadarboties ar pārējām  Augšdaugavas novada pensionāru biedrībām.

            Pateicamies Ilūkstes Kultūras un mākslas centra darbiniekiem un Artūram Lapam par radīto noskaņu sanāksmes veiksmīgai norisei. “Pāri robežām mēs labas domas sūtām…” – ar šādām Laimas Buķes dzejas rindu sajūtām mēs – Ilūkstes novada pensionāru biedrības sanāksmes dalībnieki devāmies savos ikdienas darbos…

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

 


Pensionāru biedrības atskaites sanāksme
Pensionāru biedrības atskaites sanāksme
Pensionāru biedrības atskaites sanāksme
Pensionāru biedrības atskaites sanāksme
Pensionāru biedrības atskaites sanāksme
Pensionāru biedrības atskaites sanāksme

Skip to content