Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Adventes vainagā četras sveces dedzināt sāc
Lai sveču liesmiņas sasilda sirdi ikvienam no mums.
Pirmo svecīti iededzini – veselībai!
Otro – cerībai!
Trešo –  mīlestībai !
Un ceturto – labklājībai!
Bet egles spožums lai mirdz – laimei un saticībai!

 

Ir klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Laiks, kad ārā arvien lielāku dienas daļu ir pārņēmusi tumsa. Bet katra cilvēka sirsniņā dzimst jaunas cerības, sapņi, apņemšanās un gaismas stariņš.

Ziemassvētki ir laiks, kad domāt gaišas domas, darīt labus darbus, nest siltumu un mīlestību savā sirsniņā, lai vairojas labais un mazāk ir drūmu un bēdīgu dienu.

Kā katru gadu mūsu PII ir tradīcija iedegt pirmo adventes sveci. Šodien mēs iededzām pirmo svecīti savā adventes vainagā. Degsim to ar gaišām domām, labiem vārdiem un to siltumu sirsniņās, ko izstaro šī mazā gaismiņa!

Paldies visām skolotājām par ieguldīto darbu dzejolīšu mācīšanā, par to sirds siltumu, ko ieliek katra bērna sirsniņā. Paldies vadītājai par mīļiem vārdiem un mūzikas skolotājai par noskaņu!

Degsim sveces!  Nesīsim gaismu! Gaidīsim svētku brīnumu kopā!

Lai visiem priecīgs un gaišs šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks, lai daudz radošu darbu un priecīgi svētki mums visiem!

Pirmsskolas izglītības skolotāja Maija Rušmane


Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Pirmās adventes sveces iedegšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Skip to content