Projekts “Augt, mācoties un darot”

Projekts “Augt, mācoties un darot”

Latvijas Sarkanā Krusta Augšdaugavas  komiteja piedalās projekta ”Augt, mācoties un darot” īstenošanā. Projekta mērķis – sagatavot atbalsta personas diskriminācijas un sociālās atstumtības riskam pakļautām personām, kas spētu sniegt praktisku palīdzību. Projekta ietvaros plānotas LSK komiteju un Jaunatnes nodaļu apmācības. Projekta norises laiks – no 2022.g. marta līdz 2023.g. martam. Piedalās sešas LSK komitejas. Projekta dalībnieku vecums – no 16 līdz 60 gadiem. Augšdaugavas komiteju pārstāvēs 20 mentori, kas apgūs attālināti 20 stundu lekcijas zoom platformā un 30 praktisko nodarbību stundas. Apmācītās personas – mentori turpinās veikt brīvprātīgo darbu. Projekta laikā būs iespēja saņemt bezmaksas jurista konsultācijas.

LSK brīvprātīgā Rita ŽagataSkip to content