Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā

Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā

***6. maijā Ilūkstes Raiņa vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki koncertā „Par prieku” rādīja visu, ko iemācījušies gada laikā: gan dejoja, gan dziedāja, gan spēlēja teātri.

***Skolas pašdarbnieki – deju kolektīva „Ance” 3 grupas, abi kori, vokālais ansamblis un teātra grupa – bija sarūpējuši atskaites koncertu. Velosipēdisti skolas pagalmā demonstrēja savu prasmi braukt ar velosipēdu un pārvarēt dažādus šķēršļus.

***Paldies interešu izglītības pulciņu vadītājiem: Anitai Meikšānei, Dainai Paukštei, Daigai Martinsonei, Mairitai Rimovičai, Lilitai Bērziņai un Viktoram Jasiņavičam.

***Pulciņu dienas norisē aktīvi iesaistījās arī skolas pulciņu dalībnieki: noformēja aktu zāli, sagatavoja rokdarbu izstādi, cienāja viesus ar pašu ceptiem mafiniem un rādīja robotikas pulciņa brīnumus.

***Paldies skolas pulciņu vadītājām: Lonijai Pupiņai, Airitai Šuksto, Aijai Žuravskai.

***Paldies koncerta vadītājai – vidusskolēnu pašpārvaldes prezidentei Vitai Ivanovai (12.a) un skaņu operatoram Stīvenam Kokainim (11.b).

***Pasākuma dalībniekus sveica Augšdaugavas novada interešu izglītības metodiķe Inese Zuģicka.

***Lai mums visiem saulaina un priecīga vasara!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Andželika Pabērza


Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Pulciņu diena Ilūkstes Raiņa vidusskolā

Skip to content