Sajūtot īsteno maizes garšu Aglonā

Sajūtot īsteno maizes garšu Aglonā

***Lai izzinātu, kāds ir maizes ceļš, programmas „Skolas soma’’ ietvaros Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Aglonas Maizes muzeju. Kaut arī bija daudz dzirdēts par unikālo, Baltijas valstīs vienīgo maizes muzeju, skolēni nolēma doties un pārliecināties par tā savdabību paši.

***Uz muzeja sliekšņa, tērpusies latgaliešu tautastērpā, ciemiņus sagaidīja tā saimniece Vija Kudiņa. Ar emocionālo Vijas uzrunu sākās maizes ceļa izzināšana, sākot ar rudzu graudu un beidzot ar īstenas maizes izgaršošanu. Saimnieces stāstījumam cauri vijās liela mīlestība un cieņa pret maizīti. To papildināja senlatviešu ticējumi un tautas dziesmas, kuru dziedāšanā klātesošos iesaistīja smaidīgā Evita. Sekoja aizkustinošākais notikums, kad katrs varēja pats savām rokām apglāstīt un izveidot maizes kukulīti. Neizpalika arī pasēdēšana pie galda, izgaršojot maizi ar medu un zāļu tēju.

***Šī viesošanās lika novērtēt to, cik liels darbs un mīlestība jāiegulda maizītes tapšanā.

 

                                                                                                Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.a klases audzinātāja

Vita Vizule


Sajūtot īsteno maizes garšu Aglonā
Sajūtot īsteno maizes garšu Aglonā
Sajūtot īsteno maizes garšu Aglonā
Sajūtot īsteno maizes garšu Aglonā

Skip to content