SIA „Ornaments” realizē projektu „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

SIA „Ornaments” realizē projektu „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

***SIA „Ornaments” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti  un vietējo AER  izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizē projektu „Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”.

***Projekta ietvaros paredzēts paaugstināt Dvietes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas un siltumavota efektivitāti un samazināt tā radīto ietekmi uz vidi, izbūvējot jaunu konteinera tipa katlumāju. Projekta rezultātā tiks paaugstināta katlumājas efektivitāte – samazināsies centralizētās siltumapgādes sistēmas uzturēšanas izdevumi, kurināmā patēriņš, elektroenerģijas patēriņš un centralizētās siltumapgādes sistēmas radītā ietekme uz apkārtējo vidi, samazinoties atmosfērā izvadītajam izmešu un emisiju daudzumam.

***Projekta kopējās izmaksas ir 303 991 EUR, no kurām 96 177,77 EUR ir ES finansējums. Projektu paredzēts īstenot 28 mēneša laikā – līdz 2021. gada 13. martam.Skip to content