Sākas LEADER projektu pieteikumu gatavošana uzņēmējdarbības attīstībai

Sākas LEADER projektu pieteikumu gatavošana uzņēmējdarbības attīstībai

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 12. kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” Rīcībai 1.1.  “Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

Projektu pieteikumu pieņemšana no 20.10.2022 – 20.11.2022.

Rīcībā pieejamais finansējums: 305525.88 EUR

 

 

 

 

 

 

Rīcības apraksts

 

 • Dažādi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu;
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus;
 • Produktu izveide un attīstība, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu;
 • Daudzfunkcionāli sadzīves pakalpojumi, kas piemēram ietver friziera, apģērbu šūšanas un labošanas, pirts un citus pakalpojumus;
 • Mobili pakalpojumi, piemēram, mobilais zobārsts, ēdinātāji, nomas punkti u.c.;
 • Attālināta darba centri;
 • Pārtikas loģistikas centri;
 • Veselības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana;
 • Sociālā uzņēmējdarbība;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde;
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tai skaitā kompleksi risinājumi kas parāda sadarbību starp tūrisma pakalpojuma sniedzējiem;
 • Pakalpojumu sniedzēju apkalpošanas kultūras celšana;
 • Citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Aicinām uzņēmējus izmantot iespēju piedalīties seminārā  par LEADER projektu pieteikumu sagatavošanu jau 30.septembrī uz Lauku centru Sēlijas ielā 25, Daugavpilī plkst. 13:00, piesakoties semināram te: https://ej.uz/Seminars_LEADER_projekti_1

#LEADERpieteikumi

 

 

Vairāk informācijas par projekta pieteikuma sagatavošanas nosacījumiem te:

http://daugavpils.partneribas.lv/?p=3310

https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-daugavpils-un-ilukstes-novadu-partneriba-kaimini/

 

Kontaktinformācija

Inga Krekele

Tālr. 29184640

e-pasts: inga.krekele@gmail.com

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”

Sēlijas iela 25, 305.kab. DaugavpilsSkip to content