Vienosimies dziesmā par mūsu novadu!

Vienosimies dziesmā par mūsu novadu!

***25. maijā plkst. 13.00 Latvijas Republikas Satversmes tiesā tiks sākta triju novadu pašvaldību – Ilūkstes, Babītes un Auces – pieteikumu par gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas apstrīdēšanu* izskatīšana. Šajā izšķirīgajā dienā vienosimies dziesmā par mūsu novadu, izkārsim pie mājām, iestādēm, organizācijām Latvijas valsts karogus! Ilūkstes pilsētā Vienības laukumā, pie Ilūkstes Kultūras un mākslas centra plkst. 13.00, kā arī pie pagastu pārvaldēm tiks atskaņota Ilūkstes novada himna (vārdu autore – Janīna Vagulāne, mūzikas autore – Inga Kraševska).

 

* Izsludinātajā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā paredzēta Ilūkstes novada iekļaušana Augšdaugavas novadā, kas notiek pretēji iedzīvotāju un pašvaldības vēlmēm saglabāt Ilūkstes novadu kā patstāvīgu administratīvo teritorijupašreizējās robežās, identificējot Ilūkstes novada piederību Latvijas Republikas Satversmē noteiktajai teritorijai Sēlijai.

 

 

Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā

 

Ar ziliem vizbuļiem Akmeņupes gravās,
Ar pātiem kumeļiem palieņu pļavās,
Ar putnu balsīm tumšzaļos vēros
Un briežu auriem rudeņos vēlos.

Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā –
Ieausta manā un tavā dvēseles daļā.
Te savu nastu nest, te savu akmeni velt,
Te savu sirds dziesmu saulītē celt.

Ar seniem pilskalniem, ietītiem mītos,
Dievnamu zvaniem svētdienu rītos,
Ziedošām sētām zem svēteļu spārniem,
Un no labas sirds pateiktiem vārdiem.

Ar dejas soli vai planšeti saujā,
Ar uzvaru sportā vai ražas pļaujā,
Ar sava novada karogu mastā
Te laimīgi esam Sēļzemes krastā.

 Skip to content