SIA “ORNAMENTS” turpinās projekta “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināsana” realizācija

SIA “ORNAMENTS” turpinās  projekta “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināsana” realizācija

SIA “ORNAMENTS” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1 specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti  un vietējo AER  izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros turpina realizēt projektu  “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.3.1.0/18/A/033).

Ņemot vērā izveidojošos  ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19  infekcijas izplatību tika pagarināts darbu pabeigšanas termiņš līdz 2021.gada 31.martam, kā arī  projekta realizācijas termiņš līdz 2021.gada 13.maijam.

Pašlaik varam apgalvot, ka  tuvākajā laikā  tiks piegādāta konteinertipa katlu māja ar uzstādītām tehnoloģiskajām pamatiekārtām  un tiks pabeigti tās uzstādīšanas darbi Dvietes ciemā.

Projekta ietvaros tika paredzēts paaugstināt Dvietes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas un siltumavota efektivitāti un samazināt tā radīto ietekmi uz vidi, izbūvējot jaunu konteinera tipa katlumāju. Projekta rezultātā tiks paaugstināta katlumājas efektivitāte – samazināsies centralizētās siltumapgādes sistēmas uzturēšanas izdevumi, kurināmā patēriņš, elektroenerģijas patēriņš un centralizētās siltumapgādes sistēmas radītā ietekme uz apkārtējo vidi, samazinoties atmosfērā izvadītajam izmešu un emisiju daudzumam. Projekta kopejās izmaksas ir EUR 303 991,00 no kurām ES finansējums veido EUR 96 177,77. Projektu paredzēts īstenot 30 mēnešu laikā – līdz 2021.gada 13.maijam.

 Skip to content