Šodien stājas spēkā jauns elektropreču energomarķējums

Šodien stājas spēkā jauns elektropreču energomarķējums

No 1. marta Eiropas Savienībā tiek uzsākta jaunu un uzlabotu energomarķējumu ieviešana sadzīves tehnikas ierīcēm.

Pēdējos 25 gadus ES energomarķējums ir bijis ļoti veiksmīgs instruments, kas ļāvis patērētājiem salīdzināt un izvēlēties efektīvākos produktus. Tomēr esošā energoefektivitātes skala, kurā ir daudzas ar “+” zīmi atzīmētas klases, vairs nav pārskatāma. Turklāt mūsdienās lielākā daļa produktu jau ietilpst divās vai trīs augstākajās energoefektivitātes klasēs, un tas apgrūtina patērētājiem izvēlēties efektīvāko produktu.

Kādas izmaiņas skars patērētājus?

Energomarķējuma būtiskākās izmaiņas ir jaunā energoefektivitātes skala, kas būs robežās no A līdz G līdzšinējās A+ + + līdz D vietā, neparedzot vairs klases ar “+”. Piemēram, ierīci, kura pašlaik atbilst A + + + klasei, turpmāk, atbilstoši jaunajai energoefektivitātes skalai un klases noteikšanas metodikai, marķēs kā B vai C klases iekārtu. Tas nenozīmē, ka šī ierīce pēkšņi kļūs mazāk energoefektīva. Tas nozīmē tikai to, ka produkts tiek novērtēts, izmantojot jaunu aprēķinu un testēšanas metodiku un energoefektivitātes klašu skalu. Papildus tiks ieviesti vēl arī citi svarīgi uzlabojumi: iekļauts QR kods, ar kura palīdzību varēs atrast detalizētu informāciju par produktu, jauns marķējuma dizains un gan uzlaboti, gan izveidoti jauni simboli.

Sākot ar 1. martu sākas 14 dienu pārejas periods (līdz 18.martam), kura laikā tirgotājiem ir jānomaina vecais marķējums pret jauno. Jaunais marķējums ir izstrādāts 5 produktu grupām:

  • Mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām;
  • Veļas mazgāšanas mašīnām;
  • Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām;
  • Trauku mazgāšanas mašīnām;
  • TV un citiem ekrāniem.

Gaismas avotiem jauns marķējums tiks ieviests no 1. septembra, bet citām preču grupām sākot ar 2022. gadu.

Projekts Label2020 sniedz atbalstu tirgus dalībniekiem tirgus pārejas procesā, kā arī informē patērētājus par gaidāmajām izmaiņām. Komersantus, kuri vēlas uzzināt vairāk par jauno energomarķējumu un tā ieviešanas kārtību, aicinām apmeklēt Label2020 tīmekļa vietni www.label2020.lv vai sazināties ar projekta pārstāvi Latvijā SIA “Ekodoma”.

Par Label2020

Label2020 ir starptautiska iniciatīva, ko Eiropas Komisija finansē programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra. Projekts tiek īstenots 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās mērķis ir sniegt patērētājiem, mazumtirgotājiem un ražotājiem efektīvu informāciju par jaunajiem ES energomarķējumiem un atbalstīt visas ieinteresētās personas, pārejot uz jaunā marķējuma sistēmu.Skip to content