Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”

Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”

Februāra mēnesis tradicionāli ir pazīstams ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas svinībām. 21.februārī īpaši tiek akcentēta dzimtās valodas izpētes, apguves un  svarīguma nozīme ne tikai visā plašajā pasaulē, bet arī mūsu pirmsskolas iestādē.

Bērnudārzā šo dienu tradicionāli atzīmē veselas nedēļas garumā. Katru dienu pedagogi un bērni pievērsa īpašu uzmanību dzimtās valodas apguvei. Pasākumu un aktivitāšu kopums katru gadu, arī šogad, ir ļoti plašs un daudzveidīgs, kas ļauj katrai vecuma grupai izpausties plaši un aktīvi.

Bērni aktīvi un atbildīgi mācījās skaitīt dzejoļus dažādās valodās, rīkoja Izteiksmīgās runas konkursu grupas ietvaros, dramatizēja un izspēlēja mīļāko grāmatu sižetus, prasmīgi attēlojot iemīļotos varoņus, veidoja paši savas grāmatiņas, kā arī mēģināja savus spēkus dzejas sacerēšanā, radoši izpaudās zīmējumos un vienkārši izbaudīja dažādas aktivitātes.

Jauna pieredze šogad bija arī pedagogiem un pedagogu palīgiem, kuri arī piedalījās dzejas lasīšanā dažādā valodās, tādā veidā sniedzot bērniem iespēju ieklausīties dažādu valodu skanējumā un izprast pasaules valodu daudzveidību.

Izmantojot modernās tehnoloģijas, tieši interaktīvās tāfeles un interneta pieslēgumu, grupiņu bērniem bija iespēja attālināti ieklausīties citu grupu bērnu dzejas lasījumos. Izcila pieredze.

Svētku dienu ikdiena vecākiem par prieku tika iemūžināta video un foto materiālos.

Pateicamies iestādes pedagogiem, pedagogu palīgiem, bērniem un vecākiem par savu sniegumu  svētku organizēšanā. Katrs bērns un grupiņa tika apbalvots ar simboliskām atmiņu dāvanām un pateicībām.

                                      Pirmsskolas skolotāja Natālija Besprozvannaja


Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes PII “Zvaniņš”

Skip to content