Subatē noslēdzies projekts dažādu spēļu jomā

Subatē noslēdzies projekts dažādu spēļu jomā

***Visa 2020. gada garumā kopš februāra biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” Subatē realizēja projektu „Āra un telpu sporta veidu sacensību un turnīru kapacitātes stiprināšana Subatē”. (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000001). Projekta aktivitātes notika Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

***Projektā tika iegādātas dažādas galda spēles biedrības bērnu un jauniešu spēļu telpai, galda tenisa, novusa, gaisa hokeja un snūkera spēļu galdi. Lai paplašinātu iespējas rīkot sacensības uz ūdens ar dažādiem ūdensrīkiem, biedrība iegādājās SUP dēļus. Āra sacensības tagad varēs rīkot arī spīdmintona sporta veidā.

***Biedrība jau līdz šim ir aktīvi iesaistījusies dažādu sporta veidu turnīru un sacensību organizēšanā savā mazpilsētā. Šī projekta aktivitātes papildinās jau esošo bāzi un dos iespēju apgūt jaunus  sporta veidus. Īpašs ir snūkera spēles aprīkojums. Līdz šim biedrības spēļu telpā varēja spēlēt pool biljardu, tagad – arī snūkeru.

***Lai palīdzētu lielajiem un mazajiem apgūt jauno spēļu prasmes, iepazīstinātu ar tām, kā arī organizētu sacensību pasākumus, pusgadu projekta ietvaros tika algots darbinieks.

***Gan telpu, gan āra spēles ir lielisks veids kā darboties kopā ar ģimeni, draugiem, attīstot gan fiziskās, gan garīgās cilvēka spējas un iemaņas.

***Projekta kopējās izmaksas ir 9868,48 EUR, līdzfinansējumu projektam sniedz Ilūkstes novada pašvaldība. Publiskais finansējums – 8881,63 EUR.

 

Biedrības  „Subatieši – sanākam, domājam, darām”

vadītāja  Gunta Okmane

 

Foto: Zanda Šoldre un Gunta Okmane

Tiek apgūta jauna spēle

 

 Jaunais snūkera aprīkojums



Skip to content