Sumināti Sporta skolas 2021. gada absolventi

Sumināti Sporta skolas 2021. gada absolventi

***Augusta izskaņā, kad dārzos un tīrumos ir ražas laiks, arī Sporta skolā noslēdzas mācību gads, kad apkopo mācību gadā sasniegto un sumina absolventus.

***Šogad 27. augustā tradicionāli tika svinēts izlaidums. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību šogad ieguva 25 Sporta skolas izglītojamie. 30V profesionālās izglītības programmu apguvuši 8 augstākās sporta meistarības grupas audzēkņi, futbolisti, kuri absolvē skolu. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītības 20V programmas apguvi saņēma 9 futbolisti un 8 peldētāji, kuri turpinās izglītoties un aizstāvēt skolas godu sacensībās augstāka līmeņa programmā.

***Pasākums noritēja sportiskā gara un sirsnīgu apsveikumu noskaņā. Sveikt absolventus bija ieradusies Subates dejotāju grupa „Ritmus”, kas izklaidēja ar ritmiskām dejam. Pasākuma vadītājs Artūrs Lapa uzjundīja sportisku garu ar paša izpildītām dziesmām. Absolventus un visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktors Dzintars Pabērzs, kurš izteica gandarījumu par sasniegto. Ļoti iepriecina tas, ka šogad pirmo reizi suminām peldētājus, kuri godam nopelnījuši profesionālās ievirzes izglītības dokumentu. Ar sirsnīgiem apsveikuma vārdiem sportistu vecāki sveica savus bērnus un pateicās gan treneriem, gan skolas vadībai, gan pašvaldībai par ieguldījumu skolas attīstībā. Noslēgumā visus vienoja tradicionāli dziedātā Artūra dziesma ar vārdiem: „Sarauj, Ilūkste!”

 

Ilūkstes novada Sporta skolas

direktora vietniece izglītības jomā

Dagnija Jemeļjanova


Sumināti Sporta skolas 2021. gada absolventi
Sumināti Sporta skolas 2021. gada absolventi
Sumināti Sporta skolas 2021. gada absolventi

Skip to content