Svarīga informācija bibliotēku lietotājiem!

Svarīga informācija bibliotēku lietotājiem!

Sakarā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (stājas spēkā no 11.10.2021) un Kultūras ministrijas vadlīnijām epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku darbībā, tiek noteikta šāda

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību lietotāju apkalpošanas kārtība no 11.10.2021 līdz 11.01.2022.

No 2021.gada 11.oktobra Ilūkstes novada centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības turpina apkalpot visus bibliotēkas lietotājus. Bibliotēkās reģistrētajiem lasītājiem būs iespēja, neuzrādot sertifikātu, veikt grāmatu apmaiņu un lietot datoru e-pakalpojumus atbilstoši bibliotēkā noteiktajai kārtībai.

• Apmeklējumu skaits Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās ir ierobežots. Vienai personai nodrošinot vismaz 15 m 2 no publiski pieejamās telpas platības.

• Atrodoties bibliotēku iekštelpās obligāti jāvalkā sejas maskas, jādezinficē rokas un jāievēro 2 m distance.

• Lasītavas un datori ir pieejami individuālām ( vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam/izmantošanai. Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkas 30 min., pie datora 15 min.

• Ārkārtējās situācijas laikā Ilūkstes novada centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības aicina visus izmantot attālināto izdevumu rezervāciju.

• Grāmatas var pasūtīt elektroniskajā katalogā https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/ vai pa telefonu.Skip to content