Tiek atsākti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi

Tiek atsākti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi

***Valdība pēc Kultūras ministrijas ierosinājuma ir lēmusi no 1. jūnija atļaut atsākt organizētu amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu, amatierteātru, folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu, tautas mūzikas grupu (kapelu), tautas lietišķās mākslas studiju vai pulciņu u. c. amatiermākslas kolektīvu – darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, vienlaikus strikti ievērojot ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola prasības. Arī Ilūkstes novada amatiermākslas kolektīvi pakāpeniski atsāk darbu.

***Šobrīd Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrā darbojas 9 amatiermākslas kolektīvi. 25. maijā kolektīvu vadītāji un aģentūras administrācijas darbinieki tikās sapulcē, lai pārrunātu turpmāko darba organizāciju aģentūrā. Kolektīvu vadītāji tika iepazīstināti ar sanitārā protokola prasībām, ieskicējot plānoto pasākumu iespējamo norisi, ievērojot noteiktās drošības prasības attiecīgajā laika periodā Covid-19 izplatības dēļ.

***Mūsu kolektīvu pulkā ir gan dejotāji, gan dziedātāji, gan pūtēju orķestris, un uz katru no tiem tiek attiecināmi dažādi veicamie piesardzības pasākumi. Kolektīvu vadītāji apliecināja, ka visi drošības pasākumi tiks ievēroti, tiks rastas iespējas, kā, tos ievērojot, organizēt turpmāko kolektīva darbu.

***Kā jau iepriekš tika ziņots, ārkārtējā situācija Latvijā Covid-19 izplatības dēļ ir pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie striktie ierobežojumi – atļauta pulcēšanās līdz 25 cilvēku lielām grupām, ievērojot divu metru distanci un roku higiēnu. Ņemot vērā šī brīža apstākļus, aģentūra piedāvā citas formas pasākumus un aktivitātes arī  virtuālajā vidē. Sekojiet līdzi informācijai!

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras
direktora p. i.

Madara PavlovskaSkip to content