Tikšanās ar iedzīvotājiem

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Augšdaugavas novada pašvaldība publiskās apspriešanas laikā par pagastu pārvalžu apvienošanu saņēma dažādus iedzīvotāju jautājumus un priekšlikumus. Lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar iedzīvotājiem tiek organizētas tikšanās.

Sapulces notiks plkst. 17.00:

  • 18. martā – Subates kultūras namā;
  • 19. martā – Eglaines pagasta kultūras namā;
  • 20. martā – Šēderes pagasta kultūras namā;
  • 21. martā – Dvietes pagasta kultūras namā;
  • 25. martā – Bebrenes pagasta kultūras namā;
  • 26. martā – Ilūkstes kultūras un mākslas centra mazajā zālē (Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta iedzīvotājiem).


Skip to content