Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

 Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 30.septembra līdz 28.oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiešsaistē, pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/85433583113?pwd=cVppRmJIVjNVaDJWQk5tTURXaSszdz09

 

Tikšanās ID: 854 3358 3113

Pieejas kods: 813878

 

11.oktobrī plkst.14.00 ar uzsvaru uz Augšdaugavas novada attīstības projektiem

11.oktobrī plkst.17.00 ar uzsvaru uz Daugavpils pilsētas attīstības projektiem

 

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne.

 

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 1.redakciju var iepazīties: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070

Programmas 1.redakcijas dokumenti būs pieejami vairākās iestādēs to darba laikā:

 • Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā)
 • Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs
 • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29.kabinetā)
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā

Priekšlikumus aicinām iesniegt:

nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam – K.Valdemāra iela

13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei – Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401.

 

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar

programmas 1.redakcijas dokumentu, aicinām vērsties

 • Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, zvanot pa tālruni 65476066,
 • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni

65476882,

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā, zvanot pa tālruni

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības plānošanā!


Pielikumi:
  
  Skip to content