Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps viesojas savā skolā

Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps viesojas savā skolā

***29. aprīlī Ilūkstes Raiņa vidusskolā LR Tieslietu ministrijas organizētās kampaņas „Es, Tu un Satversme” ietvaros viesojās mūsu skolas absolvents Jānis Pleps, kurš Ilūkstes 1. vidusskolu absolvēja 2000. gadā.

***Šobrīd Jānis Pleps ir Valsts prezidenta Egila Levita padomnieks tiesību politikas jautājumos, tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāns starptautiskās sadarbības jautājumos, Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītājs un docents, vairāk nekā 15 grāmatu un vairāk nekā 150 zinātnisku publikāciju autors vai līdzautors konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās un procesā, kā arī tiesību teorijā un vēsturē.

***Jānis Pleps tikās ar 9.a klases skolēniem, savu klases audzinātāju Vitu Anspoku un latviešu valodas un literatūras skolotāju Andželiku Pabērzu, un vidusskolēnu pašpārvaldi.


Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps viesojas savā skolā
Valsts prezidenta padomnieks Jānis Pleps viesojas savā skolā

Skip to content