Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Pēc Iestādes Padomes ierosinājuma  maijā tika rīkotas vecāku talkas ar mērķi labiekārtot grupu āra rotaļu laukumus. Vairāku nedēļu garumā iestādes teritorijā valdīja rosība. Skolotājas ar vecākiem stādīja darbu sarakstus, kuros bija iekļauti nelieli uzdevumi, kā arī ieplānoti lielāki darbi. Saimniecības vadītāja un mūsu strādnieks iepriekš plānoja, kas nepieciešams darbu veikšanai, lai nodrošinātu talciniekus ar nepieciešamo. Darba uzdevumos tika iekļauti – puķu stādīšana, smilšu kastes sakārtošana- labošana, krāsošana un uzstādīšana. Vislielākais plānotais darbs bija rotaļu mājiņu sienu slīpēšana un krāsošana. Pateicoties vecāku aktīvajam atbalstam, mūsu mājiņas ir ieguvušas jaunu izskatu , padarīti daudzi labi darbi – radītas brīnišķīgas puķu dobes, izkrāsotas , atjaunotas un pagatavotas jaunas smilšu kastes, žodziņš ar vārtiņiem, papildinātas smilšu kastes ar smiltīm, izgatavoti jauni rotaļu atribūti.

 

Liels paldies visiem vecākiem, kas atrada laiku un parūpējās padarīt mūsu pirmsskolas iestādes vidi sakoptāku, bērniem tīkamāku. Bet vislielākais ieguvums ir labais piemērs par sadarbību, darba mīlestību un ticību, ka kopā varam paveikt daudz!

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele


Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Skip to content