SAI “Miera nams”

Subates Romas katoļu draudzes

SOCIĀLĀS APRŪPES IESTĀDE „MIERA NAMS”

Jelgavas ielā 6/8, Subatē, Augšdaugavas novadā, LV-5471

Reģistrācijas Nr.: 90000283501

Tālr: 6-54-62517 

 

E-pasts: annaziberga@inbox.lv

Direktore: Sofija Glūmāne, 26591575
Medmāsa: Natālija Vasiļjeva 28754405

Grāmatvede: Anna Zīberga

Mob. tālr.: 26153977

Administrācijas darba laiks:

Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

(pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30)

     Subates katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādi (SAI) jeb pansionātu „Miera nams” 1994. gadā dibinājis priesteris Vincents Bārzda. Iestādē tiek sniegti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi galvenokārt veciem ļaudīm ar kustību traucējumiem.

Iestāde sastāv no divām ēkām – vienā izmitināti vecie cilvēki, kuri vēl var staigāt, otrā ēkā – tie, kas pārvietojas ar grūtībām vai ir guloši. Kopumā šeit ir paredzētas telpas 40 klientu izmitināšanai, katrā atsevišķā istabā dzīvo 1 – 2 klienti. Pansionātā ir pirts, 3 dušas telpas, veļas mazgātava un virtuve, kā arī neliela naturālā saimniecība, kas palīdz nodrošināt tā iedzīvotājiem veselīgu pārtiku. Iestādē strādā divpadsmit apkalpojošā personāla darbinieki.

Lai realizētu aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, tiek īstenoti dažādi pasākumi. Ik mēnesi un arī visos Baznīcas svētkos pansionātā speciāli ierīkotā lūgšanu telpā tiek noturēta Sv. Mise. Līksmā gaisotnē šeit tiek svinēta Veco ļaužu diena, Ziemassvētki, un viens no priecīgākajiem notikumiem katru gadu ir Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa apciemojums. Klientiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt arī Subates pilsētas kultūras pasākumus un iesaistīties aktivitātēs ārpus iestādes teritorijas.

Pansionāts tiek uzturēts lielākoties no tā iemītnieku pensijām. Vēl šodien tas pastāv kā Romas katoļu draudzes īpašums, tāpēc dažādi remontdarbi un uzlabojumi ēkās veikti lielākoties par ziedojumu un dažādu labdarības fondu piešķirtajiem līdzekļiem.

 

 

     Arī šobrīd SAI „Miera nams” ir nepieciešams finansiāls atbalsts.  Ja vēlaties atbalstīt SAI „Miera nams” darbinieku pašaizliedzīgo darbu un iepriecināt iestādes iemītniekus, ziedojiet uz Subates Romas katoļu draudzes kontu.

 

Rekvizīti ziedojumiem:

 

Informācija saņēmējam: Ziedojums SAI „Miera nams”

Saņēmējs: SUBATES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000283501

AS „SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV84 UNLA 0005 0007 0130 6

 

 Informācija aktualizēta 05.12.2012.Skip to content