PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu

PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu

***Jaunais mācību gads Augšdaugavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” 192 audzēkņiem iesākās ar saules staru spožumu, rīta rasas lāsīšu mirdzumu visapkārt, bērnu smaidīgām sejiņām, asteru un gladiolu pušķiem rokās. Viss bērnudārzs baudīja bērnu priecīgo čalošanu, satikšanās prieku. Visas līdzi atnestās emocijas, piedzīvojumi savijās kopīgā ziedu paklājā, atveidodamas iestādes simbolu – zvaniņu. Iestādes grupu bērni ar skolotājām un palīgiem pulcējās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, āra laukumā pie estrādītes un ar prieku, draudzīgām ovācijām vēroja mazā koka cilvēciņa Pinokio piedzīvojumus, meklējot Leļļu skolu skolotāju piedāvātajā teatrālajā uzvedumā. Pēc teātra noskatīšanās sporta skolotāja aicināja bērnus doties  ceļojumā apkārt dārziņam, kura laikā bija iespēja izmēģināt dažādas aktivitātes un pārvarēt šķēršļus.

***Paldies skolotājām Aijai Seilei, Litai Paluhai, Ritai Savickai, Vitai Krauklei, Intai Gaudzejai, Helēnai Skrimblei, Valentīnai Petrovskai un grupas „Lācēns” audzēknei Kristiānai Linardei par iejušanos lugas tēlu lomās! Paldies mūzikas skolotājai Onai Lapai par muzikālo skanējumu! Paldies sporta skolotājai Lolitai Millerei par sportiskām aktivitatēm! Paldies skolotājai Lolitai Gecevičai par vizuālo noformējumu! Paldies bērnu vecākiem par ziedu sarūpēšanu!

***Lai jaunajā mācību gadā visiem pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem, sniegt viņiem nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai labas domas, labi darbi rod piepildījumu! Visiem labu veselību!

 

Ilūkstes PII „Zvaniņš” vadītājas vietniece izglītības jomā

Vita Vanagele


PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu
PII „Zvaniņš” svinēja Zinību dienu

Skip to content