Pilskalnes pagasts

 

Pilskalnes pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Daugavas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Ilūkstes pilsētu, Šēderes, Eglaines, Bebrenes un Dvietes pagastiem, kā arī Daugavpils novada Sventes un (pa Daugavu) Līksnas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Pilskalne (pagasta centrs), Doļnaja, Baltiņi, Kazimirišķi, Kūliņi.

Pagasta kopējā platība – 124,69 km2, zemes platība – 11840 ha, no tiem:

 • 7341  ha – meži;
 • 3389 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
 • 193  ha – ūdeņi;
 • 116 ha – pārējās zemes.

Pagastā dzīvo 894 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 31.12.2018.).

 

Istenotie projekti, ko līdzfinansējusi  lūkstes novada pašvaldība:

Tika rekonstruēti  un atjaunoti  pagasta autoceļi

 1. „Dzintari – Talcinieki –  Krastiņi ”
 2. „Zvaigznes – Stari”
 3. „Doļnaja – Arāji”
 4. Senlejas ielas remonts
 5. „Senči – Ilūkste ” un „Saulītes – Ozoldārzi” seguma atjaunošana
 6. „Dabas Lieguma  „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana
 7. Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”

Ar Ilūkstes novada pašvaldības  atbalstu Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkai tika nomainīti logi un jumta segums.

Pilskalnes Siguldiņas takas sākumā tika uzstādīts informatīvais namiņš un tualetes, pie a/m Dubezers  uzlikts bruģis.

 

Dvietes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības un budžeta iestādes:

 Skip to content