Šēderes pagasts

Šēderes pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā dienvidos. Robežojas ar sava novada Eglaines un Pilskalnes pagastiem, Daugavpils novada Sventes un Medumu pagastiem, kā arī Lietuvas Republiku. Lielākās apdzīvotās vietas ir Šēdere (pagasta centrs), Pašuliene, Rauda, Sīļi un Šarlote.

Pagasta kopējā platība – 114,69 km2, zemes platība – 11459 ha, no tiem:

  • 5180 ha – meži;
  • 4686 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
  • 200 ha – ūdeņi;
  • 1393 ha – pārējā zeme.

 

Pagastā dzīvo 861 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 31.12.2018.)

Šēderes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības, budžeta iestādes un kapitālsabiedrības:Skip to content