Pieejamas bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

Pieejamas bezmaksas attālinātas juristu konsultācijas

***Nepieciešama juridiskā konsultācija? Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē!

***No 8. līdz 12. jūnijam un no 15. līdz 19. jūnijam plkst. 10.00–16.00 ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iegūt informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību juridisku strīdu risināšanā. Lai saņemtu konsultāciju, noteiktajos laikos var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 1 1 6 0 0 6 vai rakstīt interneta vietnē www.cietusajiem.lv, izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku. Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u. c. Konsultācijas sniedz juridiskās palīdzības sniedzēji, ar kuriem noslēgts juridiskās palīdzības līgums. Svarīgi: pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu; vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt svarīgo informāciju!

***Līdz šim (no 18. līdz 29. maijam) sniegtas vairāk nekā 250 attālinātas konsultācijas (informācija tiek apkopota). Vēršoties pēc juristu palīdzības, iedzīvotāji visvairāk vēlējās noskaidrot savas tiesības ģimenes strīdu risināšanā, t. sk. aizsardzību no vardarbības, saistībā ar īpašumtiesībām, mantojuma tiesībām, saistību izpildi, par darba strīdiem, parādu piedziņu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību.

***Attālinātās bezmaksas juristu konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar kuriem noslēgts juridiskās palīdzības līgums, izmantojot bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 infrastruktūru (telefonlīnija un interaktīva komunikācijas platforma), kas izveidota cietušo personu informatīvajam atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam starp Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrību „Skalbes”.

 

Juridiskās palīdzības administrācijaSkip to content