Novada bibliotēkas atsāks lasītāju apkalpošanu ierastajā kārtībā

Novada bibliotēkas atsāks lasītāju apkalpošanu ierastajā kārtībā

***Stājoties spēkā ārkārtas situācijas atvieglojumiem, Ilūkstes novada Centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības no 12. maija apkalpos pēc iepriekšējas pieteikšanās, savukārt no 18. maija vērs vaļā durvis lasītāju klātienes apmeklējumiem, līdz ar to visas novada bibliotēkas atsāks darbu standarta režīmā, kāds tas bija pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas:

 

 • 12. maijā lasītāju apkalpošana tiek uzsākta visās novada bibliotēkās. Pirmajās dienās bibliotēkas apkalpos tikai tos lasītājus, kuri rezervējuši grāmatas un ar kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš būs sazinājušies un vienojušies par ierašanās laiku.
 • Lasītāju apkalpošana ierastajā kārtībā tiks atsākta 18. maijā.
 • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
 • Maksimālais lasītāju skaits bibliotēkas ēkās – 25 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 25 cilvēki, bibliotēkas darbinieki regulēs apmeklētāju plūsmu un aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
 • Lasītavā uz vietas varēs lasīt žurnālus un lasītavas grāmatas, bet avīzes vēl netiks izsniegtas, jo nav iespējams nodrošināt to pienācīgu dezinfekciju. Lasītāji tiek aicināti avīzes lasīt datubāzē „News.lv”. Žurnālus varēs paņemt arī uz mājām uz 1 nedēļu.
 • Datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšanai, sludinājumu caurlūkošanai, rēķinu samaksai internetbankā, u. tml.), nevis izklaidei. Lai nodrošinātu drošu attālumu, būs jāievēro 2 metru distance. Uzturēšanās laiks pie datora – 30 minūtes.
 • Tiks nodrošināti printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumi.
 • Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēka un pagastu bibliotēkas, kas apkalpo bērnus, apkalpos tikai vajadzīgo grāmatu izsniegšanai/saņemšanai, ievērojot distancēšanās un profilakses pasākumus. Galda spēles, rotaļlietas un bērnu stūrīši nebūs pieejami.
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, bibliotēka aicina grāmatas rezervēt jau iepriekš, izmantojot  elektronisko katalogu.
 • Lasītāju nodotās grāmatas uz 72 stundām tiks ievietotas karantīnā, pēc tam grāmatas tiks atkārtoti ievietotas fondā.
 • Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
 • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

***Lai novērstu infekcijas izplatību, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Lasītāju apkalpošanas punktos būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem, bibliotekāri lietos dažādus sejas aizsegus un gumijas cimdus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus.

 

Tālruņi papildu informācijai:

Ilūkstes novada Centrālā bibliotēka – 28603144;

Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēka – 29763159;

Subates pilsētas bibliotēka – 26496260;

Bebrenes pagasta bibliotēka – 28617064;

Dvietes pagasta bibliotēka – 26409549;

Eglaines pagasta bibliotēka – 26529290;

Šēderes pagasta bibliotēka – 27857901;

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka – 28607621.

 

Rūpēsimies par sevi un citiem un ievērosim drošības pasākumus!Skip to content