Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļa

Pēc LBB ierosinājuma Bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes vīriešiem – grāmatas.

Šī gada  Bibliotēku nedēļas moto  “Darīt neticamo!” , kas norisināsies no 19. līdz 25. aprīlim. Lai bibliotēku aktivitātes veids un saturs atbilst tēmai “Darīt neticamo!” –aktivitātes ir nevis tradicionālas un ierastas, bet tādas, kas ir pārsteigums Jūsu lietotājiem.

Arī Ilūkstes novada bibliotēkas piedalās šajās Bibliotēku nedēļas aktivitātēs ar savām idejām.

Nosaukums Aktivitāte Laiks Atbildīgais
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
Violetas

Zviedrānes dekoratīvie ziedi

Izstāde   O.Šaršūne
Ilūkste-Latvijas Verdena Prezentācija sociālajos tīklos

Facebook ,Ok.ru

Draugiem.lv, Youtube

20.04 G.Rošāne

I.Valpētere

O.Šaršūne

Akcija aizmāršīgiem lasītājiem Bibliotēku nedēļa ir īstais laiks, lai iepriecinātu arī bibliotekārus, tādēļ aicinām, ikvienu kuram ir nenodotas laikā grāmatas, atnākt un nodot. Gaidīsim bibliotēkā. 20.04-24.04 O.Šaršūne
Bebrenes pagasta bibliotēka
Pavasari gaidot…  Bērnu zīmējumu izstāde No 20.04. E.Malahovska
Novadnieka un mākslinieka   Jāņa Druļļa gleznu un zīmējumu mākslas kataloga prezentācija Izstāde , prezentācija 13.04. -30.04 E.Malahovska
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Jauno grāmatu diena Izstāde 19.04-30.04 B.Millere
Dvietes pagasta bibliotēka
Lieldienu atklātnes Hobiju izstāde 21.04-30.04 V.Marcinkeviča
Senākās grāmatas bibliotēkā Izstāde 21.04-30.04 V.Marcinkeviča
Jaunākās grāmatas Izstāde 21.04-30.04 V.Marcinkeviča
Sērijas “Lasītprieks”” izstāde bērniem Izstāde 21.04-30.04 V.Marcinkeviča
Subates pilsētas bibliotēka
Jaunieguvumu popularizēšana Jauno grāmatu sarakstu izsūtīšana e-pastos ievietošana sociālajos tīklos u.c 20.04-

23. 04

A. Šapala

A. Lošaka

Eglaines pagasta bibliotēka
 „Laba veselība pagarina cilvēka mūžu” Izstāde 19.04-30.04 O.Hohlova
Pilskalnes pagasta bibliotēka
Mana dzimta dzejā un cimdos ierakstīta Ērikas Keivomeģes dzeja un rokdarbi 20.04- 22.05 Z.Timšāne
Šēderes pagasta bibliotēka
Klauns vienmēr priecīgs  Izstāde 20.04-22.05 R.Šeršņova
Pašulienes bibliotēka
Jaunākās grāmatas Izstāde 20.04-30.04 A.Jelinska

 Skip to content