PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes

PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes

***Pagājusi garā ziema, un novembrī uzsāktā projekta aktivitātes turpinās arī šajā mēnesī. 9. aprīlī kārtējo reizi sanāca Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” bērnu aktīvākie tēvi un, visu dienu darbojoties, turpināja labiekārtot āra skatuvītes teritoriju. Tika pabeigta bojātā asfalta seguma demontāža, slīpēti dzelzsbetona soliņu pamati, sagatavota krāsošanai skatuvītes aizmugurējā sieniņa, betonēts celiņš uz skatuvīti un izveidots pakāpiens. Paldies mūsu audzēkņu vecākiem Kasparam Kancānam, Mārtiņam Pavlovam, Romānam Kartašovam un mūsu darbiniekiem Jurim Kantānam, Sergejam Kislovam, Igoram Grigorjevam un Dainai Purvinskai.

***Projekta iniciators – Izglītības iniciatīvu centrs – 12. aprīlī ilūkstiešiem piedāvāja attālināto semināru Zoom platformā „Es savā kopienā”, aicinot ikvienu, kam interesē uzlabot dzīves apstākļus novadā un uzzināt vairāk par paaudžu sadarbību vietējās kopienas saliedētībai. Lektores Kristīne Liepiņa un Sandra Kraukle dalībniekiem piedāvāja vairākas iespējas apzināt savu vietu Ilūkstes novadā, izteikt savas domas par to, kas raksturīgs Ilūkstes novada iedzīvotājiem, ar ko lepojamies un arī sniegt priekšlikumus, kādi pasākumi uzlabotu visu novada iedzīvotāju dzīvi. Seminārā ar savu pieredzi dalīties bija uzaicināta Rēzeknes novada projekta koordinatore Biruta Rivāne, un semināra klausītāji varēja uzzināt, cik daudz interesantu vietējās kopienas aktivitāšu un labo darbu ir paveikuši Rēzeknes vairāku pagastu vietējie iedzīvotāji, kā padarījuši savu dzīvi interesantāku, tieši piedāvājot savu līdzdarbošanos projekta laikā. Sarunās izskanēja vairākas labas idejas un priekšlikumi, par to, ko būtu vērts paveikt mūsu novadā, piemēram:

– par sporta svētkiem ģimenēm,

– par pagastu sadziedāšanos,

– par bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu,

– par iespēju iepirkties ielu tirdziņos, amatnieku tirdziņu rīkošanu,

– par garo pārgājienu organizēšanu novada kopienai,

– par upes krasta sakārtošanu un talkas rīkošanu atbrīvošanai no atkritumiem,

– par daudzbērnu ģimeņu kopienas veidošanu.

***Seminārā aktīvi iesaistījās dalībnieki  R. Līcis, V. Tolmante, I. Valpētere, O. Lapa, V. Vanagele, N. Bezprozvannaja, D. Purvinska, R. Medisa, D. Krievāne, A. Seile, – kopumā 18 semināra dalībnieki.

***Aicinu ikvienu, kuram ir laba ideja un vēlme līdzdarboties, ieguldīt savas prasmes un pieredzi mūsu novada dzīves bagātināšanā, vērsties pie manis, lai šajā laikā, kamēr turpinās projekts, līdz jūnijam paveiktu vēl kādu labu darbu, kas apvienotu mūsu novada iedzīvotājus.

***Šajā gadā mūsu iestādei svinama skaista jubileja – 70 gadi. Tāpēc šos svētkus gatavojāmies atzīmēt ar jauku pasākumu kopumu – gan izstādēm, gan audzēkņu koncertu, gan svinīgu pasākumu audzēkņu vecākiem kopā ar esošajiem un bijušajiem iestādes darbiniekiem. Pagaidām kopānākšanas pasākumi ir jāatliek, toties mūsu audzēkņu vecāki atsaucīgi piedalījās pašgatavoto ziedu izstādes „Ziedi bērnudārzam” tapšanā. Iestādes telpas joprojām ir ierobežotas apmeklētības teritorija, bet izstādes eksponātu krāšņums mums liek tos parādīt arī citiem novadā dzīvojošajiem. Tāpēc no 15. aprīļa līdz 5. maijam no otrdienas līdz sestdienai plkst. 10.00–17.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centra pirmā stāva vestibilā būs skatāma pirmsskolas iestādes audzēkņu un vecāku kopējā pašgatavoto ziedu izstāde. Savus ziedus izstādei atsūtījuši arī Subates pirmsskolas grupas vecāki.

***Aicinām visus novada iedzīvotājus apskatīt šo krāšņo veltījumu iestādei, kurā tiek audzināti un aprūpēti paši mazākie novada iedzīvotāji.

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītāja

Inga Zviedrāne


PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes
PII „Zvaniņš” turpinās projekta „Darbīgās kopienas” aktivitātes

Skip to content