Darba meklētājiem šobrīd ir pieejamas 1425 sezonas vakances dažādās darbības jomās

Darba meklētājiem šobrīd ir pieejamas 1425 sezonas vakances dažādās darbības jomās

Turpinās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) akcija “Sezonas darbi”. Darba devēji, kuri meklē sezonas darbiniekus, aicināti reģistrēt darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA filiālē visā Latvijā. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances operatīvi tiek publicētas sadaļā “Sezonas darbi” NVA tīmekļvietnē un ik dienu aktualizētas. Darbu meklētāju ērtībai sezonas vakances tiek publicētas sadalījumā pa NVA filiālēm, kuru apkalpošanas teritorijās tās tiek piedāvātas, un darbības jomām. Līdz ar to darba meklētājs akcijas sadaļā “Sezonas darbi” var ērti un ātri iegūt informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm viņam tuvākās NVA filiāles apkalpošanas teritorijā, piemeklēt sev vispiemērotāko sezonas darbavietu un pieteikties tai.

Visvairāk sezonas darba iespēju piedāvā Rīgas reģiona darba devēji. 30.jūnijā Rīgas reģionā aktuālas bija 845 sezonas darbavietas, Zemgalē – 263,  Vidzemē – 148, Kurzemē  – 113, bet Latgalē – 56 sezonas darbavietas.

NVA akcijas “Sezonas darbi” ietvaros šobrīd 92 darba devēji piedāvā 1425 aktuālas sezonas vakances dažādās darbības jomās. Lielākais sezonas darbavietu skaits tiek piedāvāts lauksaimniecībā (839), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (457) un būvniecībā (93). Pieprasīti ir lauksaimniecības sezonas strādnieki, kūdras ieguves palīgstrādnieki, traktortehnikas vadītāji, ekskavatora vadītāji, kombaina vadītāji, kravas automobiļa vadītāji, mežstrādnieki, palīgstrādnieki, būvstrādnieki, ceļu būves strādnieki, krāvēji, pārdevēji, viesmīļi, pavāri un citu profesiju pārstāvji.

Sezonas strādnieki šajā laikā īpaši nepieciešami ogu audzētājiem, tāpēc darba meklētājus, kuri meklē sezonas darba iespējas, aicinām pieteikties brīvajām darbavietām ogu audzētavās.

NVA CV un vakanču portālā reģistrētās sezonas vakances zemeņu lasītājiem pieejamas šeit:

Mālpils novadā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/297441863

Talsu novadā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/293971081

Savukārt krūmmelleņu audzētavu reģistrētās vakances publicētas šeit:

Lielvārdes novadā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/291954381

Ogres novadā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/291954436

Jelgavas novadā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/296846475

Darba devēji, kuri meklē sezonas strādniekus, aicināti NVA filiālēs pieteikties arī vajadzīgo darbinieku atlases pakalpojumam. Lai pieteiktos vajadzīgo darbinieku atlases pakalpojumam, darba devējam ir jāsazinās ar to NVA filiāli, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darba vietas. Par sezonas darbu akciju atbildīgo NVA filiāļu darbinieku kontaktinformācija atrodama sadaļā “Sezonas darbi”.

NVA akcija “Sezonas darbi” tiek rīkota jau otro gadu pēc kārtas, lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos. Šogad akcija tika uzsākta marta sākumā. Atgādinām, ka NVA reģistrētais bezdarbnieks, strādājot sezonas darbus, var saglabāt arī bezdarbnieka statusu, ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas divreiz gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.Skip to content