Darbu uzsāk vienotā Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde

Darbu uzsāk vienotā Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde

2021. gada 1. jūlijā darbu uzsāk vienotā Valsts vides dienesta (VVD) Latgales reģionālā vides pārvalde (RVP), tā noslēdzot aizvadītajā gadā reģionos VVD uzsāktās strukturālās izmaiņas. Izveidotajā Latgales RVP darbu turpinās līdzšinējās Daugavpils un Rēzeknes RVP darbinieki, to vadīs līdzšinējās Daugavpils RVP direktore Iveta Lobanoka.

“Dienests savā darbā mērķtiecīgi ievieš arvien jaunas un inovatīvas pieejas. Lai panāktu uz atbilstību vērstu vides kontroli, aktīvi īstenojam klientorientētu pieeju. Priekšnosacījums uz riska analīzi balstītai klientorientētai vides uzraudzībai ir stipra un vienota profesionāļu komanda, kā arī ciešāka starpresoru sadarbība. Esmu pārliecināta, ka mana līdzšinējā pieredze, zināšanas un profesionālās kompetences ļaus sasniegt dienesta izvirzītos mērķus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā,” atzīmē I.Lobanoka.

I.Lobanokas līdzšinējā darba pieredze vairāk nekā 30 gadus bijusi cieši saistīta ar vides aizsardzību, t.sk. pēdējos septiņus gadus vadot Daugavpils RVP. Par nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzības jomā 2020. gadā apbalvota ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Atzinības rakstu. I.Lobanoka Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu vides zinātnē un pārvaldē.

Latgales RVP izveidotas atsevišķas Atļauju un Zvejas kontroles daļas, kas savas funkcijas veiks visas jaunizveidotās RVP teritorijā. Savukārt  Piesārņojuma kontrolei saglabāts līdz šim izveidotais reģionālais pārklājums – Daugavpils un Rēzeknes sektori.

Latgales RVP atbilstoši savai kompetencei īstenos valsts vides aizsardzības politiku valstpilsētās Daugavpilī un Rēzeknē, kā arī Augšdaugavas, Balvu, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadā.

Lai stiprinātu dienesta kapacitāti, 2020. gada izveidotas vienotas Zemgales, Vidzemes un Kurzemes RVP. Bez izmaiņām darbu turpina Lielrīgas RVP. Turpmāk Latvijā strādās piecas RVP.

 

 

Daina Vārpiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts vides dienests

Tel. +371 25780460

E-pasts: mediji@vvd.gov.lv

 Skip to content