Raudas internātpamatskolas skolēnu māmiņām sarīkota diena priekam un atpūtai

Raudas internātpamatskolas skolēnu māmiņām sarīkota diena priekam un atpūtai
***Lai iepriecinātu skolas bērnu māmiņas un ļautu viņām mazliet atpūsties no ikdienas, 18. augustā tika rīkota „Māmiņu diena”.
***Pasākums norisinājās Sviļu ezera krastā lauku mājā „Saliņas”. Tikšanās sākās brīvā atmosfērā ar sarunām pie tējas tases. Tika runāts par to, kā ikdienā pamanīt skaisto un labo, kur rast spēku ikdienas izaicinājumiem, kā arī māmiņas uzdeva sev interesējošos jautājumus par jauno mācību gadu.
***Vēlāk sarunai pievienojās priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš. Viņš kavējās atmiņās par savu skolā pavadīto laiku un dalījās ar to, ko novērtē savas dzīves skolotājos.
***Fizioterapeits Andris Gorskis šajā dienā rūpējās par to, lai arī mūsu ķermenis justos labi. Viņš atgādināja, ka ķermenim patīk kustēties, ko arī aktīvi darījām. Veselīgo izkustēšanos pavadīja smiekli un jautri komentāri. Pēc kārtīgas izkustēšanās radīt skaistas lietas pašu rokām iedvesmoja smaidīgā Ieva Jātniece no biedrības „Ūdenszīmes”. Drīz vien tapa skaisti mākslas darbi no stikla.
***Pateicamies katrai māmiņai, kura atsaucās un dāvāja iespēju mums uzdāvināt jums saujiņu prieka! Paldies skolotājām Nataļjai un Gaļinai, kuras šajā dienā dāvāja savas sirds siltumu bērniem, lai māmiņas varētu veltīt laiku sev! Sirsnīgs paldies priesterim Ingmāram Zvirgzdiņam, fizioterapeitam Andrim Gorskim un Ievai Jātniecei! Jūsu atvērtās sirdis iedvesmo labiem darbiem arī turpmāk. Vissirsnīgāko pateicību izsakām lauku mājas saimniekam Pāvelam Kvederam! Jūs atvērtāt ne tikai savas mājas durvis, bet arī sirdi! Mēs jutāmies gaidīti un lutināti!
***Lai jaunais mācību gads ikvienam dāvā daudz priecīgu brīžu!
Raudas internātpamatskolas
direktores vietniece izglītības jomā
Jolanta Lazdiņa

Raudas internātpamatskolas skolēnu māmiņām sarīkota diena priekam un atpūtai
Raudas internātpamatskolas skolēnu māmiņām sarīkota diena priekam un atpūtai
Raudas internātpamatskolas skolēnu māmiņām sarīkota diena priekam un atpūtai
Raudas internātpamatskolas skolēnu māmiņām sarīkota diena priekam un atpūtai

Skip to content