Noslēgumam tuvojas būvdarbi SAM 5.6.2. projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 ietvaros

Noslēgumam tuvojas būvdarbi  SAM 5.6.2. projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 ietvaros

 

***Ilūkstes novada pašvaldība kopš 2019. gada jūlija īsteno projektu „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās, II kārta”, Nr. 5.6.2.0/17/I/035 (MK 2015. gada 10. novembra noteikumi Nr. 645). Projektā paredzēta degradētās bijušās Putnu fermas teritorijas Ilūkstes pilsētā attīstīšana par ražošanas zonu.

Projekta mērķis: Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Fermas demontāža un teritorijas attīrīšana;
  • Pievadceļa esošā asfaltbetona seguma atjaunošana un ceļa atzaru (no pievadceļa) līdz laukumiem izbūve;
  • Ielas apgaismojuma no šosejas atzara līdz industriālajai zonai uzstādīšana;
  • Betona laukuma izbūve;
  • Divu šķembu laukumu izbūve.

***Plānotie būvdarbi tuvojas noslēgumam, un šobrīd jau ir izbūvēti divi šķembu laukumi, betona laukums, veikta pievadceļa asfaltbetona atjaunošana un apgaismojuma izbūve. Būvdarbu veicējs – SIA „Ceļi un tilti”, būvuzraugs – SIA „RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA „Ekolat”.

 

Projekta iesniedzējs: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Projekta Sadarbības partneris: Ilūkstes novada pašvaldība.

Projekta plānotās izmaksas: Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas – 2 547 882,00 EUR, ERAF finansējums (81,29%) – 2 071 143,98 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: No 2019. gada jūlija līdz 2021. gada martam (21 mēnesis).

SAM 5.6.2.“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3. kārta” ietvaros.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļa


Noslēgumam tuvojas būvdarbi  SAM 5.6.2. projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 ietvaros
Noslēgumam tuvojas būvdarbi  SAM 5.6.2. projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 ietvaros
Noslēgumam tuvojas būvdarbi  SAM 5.6.2. projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 ietvaros
Noslēgumam tuvojas būvdarbi  SAM 5.6.2. projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 ietvaros

Skip to content