Noslēgušies būvdarbi Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošanas projektā

Noslēgušies būvdarbi Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošanas projektā

***Noslēgušies būvdarbi Dvietes Romas katoļu draudzes īstenotajā projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm” (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000011). Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam  apakšpasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

***Draudzes ēkas mansardā, veicot vienkāršotus atjaunošanas būvdarbus, pilnībā nomainīta grīda, griesti, sienas, veikta siltināšana, nomainīta elektroinstalācija un ierīkota ugunsdrošības sistēma. Veikts kāpņu telpas un kāpņu remonts, nomainot  kāpņu uz mansardu pakāpienus, ierīkojot margas un nožogojumu, tādējādi radot drošu pieeju līdz mansardam.

***Atjaunojot draudzes mājas mansardu, projektā īstenota iecere par  atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi sakrālā mantojuma saglabāšanai, ekspozīcijai un kristīgo aktivitāšu, tradīciju, ģimenisko vērtību izkopšanas un garīgās pilnveides praktisko nodarbību organizēšanai. Vienlaikus radīta pievienotā vērtība esošajam tūrisma piedāvājumam Dvietē un Ilūkstes novadā, kā arī Sēlijā.

***Projekta kopējās izmaksas –  49782,57 EUR, no kurām 90 % sedz ELFLA, 10 % līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.

***Šobrīd draudze par saviem līdzekļiem ir uzsākusi darbu pie telpu aprīkošanas  ar nepieciešamo inventāru.

 

Dvietes Romas katoļu draudzes

valdes priekšsēdētāja

Ināra MunceSkip to content