„Sadales tīkls” aicina pārliecināties par īpašuma iekšējā elektrotīkla drošību

„Sadales tīkls” aicina pārliecināties par īpašuma iekšējā elektrotīkla drošību

***Ik gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests dodas dzēst vairāk nekā 1000 ugunsgrēku, kas dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās izcēlušies nedrošas elektroinstalācijas vai bojātu elektroierīču dēļ. Tāpat katru gadu desmitiem cilvēku cieš no elektrotraumām, kas saistītas gan ar nedrošām elektroietaisēm (kontaktligzdas, vadi u.c.), gan ar bojātām elektroiekārtām. Iestājoties gada aukstajam un tumšajam periodam, palielinās elektroierīču lietošanas intensitāte mājokļos, kā rezultātā var tikt pārslogots elektrotīkls, radot traumu un nelaimes gadījumu riskus.

***Lai iedzīvotājus informētu par nepieciešamību pārbaudīt mājokļu elektroinstalāciju jeb iekšējos elektrotīklus savos īpašumos, AS „Sadales tīkls” ir uzsācis informatīvu kampaņu ar mērķi samazināt gan ugunsgrēku, gan elektrotraumu riskus. Uzņēmums ir sagatavojis plakātu, kurā ietverts atgādinājums pārbaudīt iekšējos elektrotīklus un padomi pareizai rīcībai gadījumā, ja īpašumā pazūd elektrība.Skip to content