Noskaidroti konkursa „Esi pētnieks!” 2019./2020. mācību gada rezultāti

Noskaidroti konkursa „Esi pētnieks!” 2019./2020. mācību gada rezultāti

***Lai mudinātu skolēnus domāt radoši un veicinātu apkārtējās pasaules  izzināšanu, jau vairākus gadus Ilūkstes novadā notiek 1.–9. klašu skolēnu pētniecisko darbu konkurss „Esi pētnieks!”. Pagājušajā mācību gadā konkursam tika iesūtīti 5 darbi. Valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas dēļ nenotika darbu prezentēšana, tādēļ žūrija vērtēja tikai iesūtītās darbu rakstiskās daļas.

***Apkopojot iegūtos punktus, 1. pakāpes diploms tika piešķirts Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.c klases skolniekam  Edmundam Truskovskim par darbu „Īsākais ceļš līdz pilsētas estrādei no Stadiona ielas 1, Ilūkstē” (skolotāja Valda Namiņa). Savukārt ar 2. pakāpes diplomu tika novērtēts Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 5. klases skolnieka Aivja Vucena darbs „Dažādu sēklu dīgšana” (skolotāja Lilija Razminoviča) un 7. klases skolnieka Edgara Sarbaja darbs „Augu lapu epidermu salīdzināšana” (skolotāja Lilija Razminoviča), Ilūkstes Raiņa vidusskolas (Subates grupas) 3. klases skolnieces Paulas Kraševskas darbs „Burtu lielums kā viens no iemesliem, ka lasīšana ir gūtākais uzdevums” (skolotāja Mārīte Balode) un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.c klases skolnieces Katrinas Baltmanes darbs „Manā ģimenē lietoto pārtikas produktu vides pH” (skolotāja Valda Namiņa).

***Liels paldies visiem, kuri iesaistījās, par neatlaidību un vēlmi atrast atbildes uz apkārt esošajiem – kāpēc?, kā?, cik? vai?… Arī šajā mācību gadā notiks tradicionālais konkurss „Esi pētnieks!”. Kļūstiet par tā dalībnieku un atbalstītāju!

 

Veselības un fiziskās aktivitātes

mācību jomas koordinatore Ilūkstes novadā

Valda Namiņa


Pielikumi:

Skip to content