Ekspluatācijā nodod divas ēkas Slutišķu sādžā

Ekspluatācijā nodod divas ēkas Slutišķu sādžā

***4. augustā Slutišķu vecticībnieku sādžā tika nodotas ekspluatācijā divas ēkas, kurās tuvākajā nākotnē taps vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas.

***Bijusī dzīvojamā māja, kūts un šķūnis ir kultūras mantojuma objekti, ko pašvaldība iegādājusies savā īpašumā ar mērķi tās atjaunot un saglabāt.

***Lauku sētas „Slutišķi 2” atjaunošanas būvprojektu izstrādāja SIA „Ināras Caunītes birojs”, būvdarbus veica SIA „WARSS +”, bet būvuzraudzību – AS „Būvuzņēmums „Restaurators””.

***Lauku sētas „Slutišķi-2” atjaunošanas mērķis bija iespēju robežās saglabāt un iespēju robežās atjaunot ēkas vēsturisko plānojumu, lai nodrošinātu telpu izmantošanu un drošu ekspluatāciju Vecticībnieku kultūras mantojuma centra un radošās darbnīcas izveides vajadzībām, paredzot esošo konstrukciju saglabāšanu pēc iespējas esošajā saglabātības līmenī, zudušo un nestspēju zaudējušo konstrukciju vai to daļu aizvietošanu, ēkas iekšējo inženierkomunikāciju (elektrotīklu) nomaiņu atbilstoši telpu plānotajai funkcijai, iekštelpu apdares atjaunošanu un restaurāciju. Ēkās ir ierīkota ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija. Ir izbūvēts artēziskais urbums un labiekārtota teritorija.

***Būvniecības laikā ar domkratu guļbūves tika saudzīgi paceltas no akmens pamatiem, lai varētu nomainīt vai restaurēt atsevišķas detaļas. Daudzus baļķus neglābjami sabojājis laika zobs un ķirmji, tāpēc tie tika aizstāti ar jauniem, taču lielākoties būvnieki saglabāja oriģinālās konstrukcijas.

***Šķūnim ieklāts jauns skaidu jumts vecā šīfera vietā. Katrs dēlis tika sanumurēts, lai pēc tā noņemšanas un restaurācijas atgrieztos savā vietā. Dažas detaļas atjaunot veda uz darbnīcām, taču lielākoties visi darbi tika veikti uz vietas.

***Restaurētajā lauku sētā „Slutišķi 2” tiks ierīkots vienots ekspozīcijas komplekss „Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”. Vienā no ēkām būs pieejama informācija par vecticībnieku garīgo un materiālo kultūru, tiks atjaunots telpas interjers, kurā iekļausies vecticībnieku tradicionālā krāsns, dažādi sadzīves un reliģiskā kulta priekšmeti. Savukārt otrajā ēkā izvietotās ekspozīcijas mērķis būs parādīt tautas koka būvniecības prasmes un iepazīstināt ar Dienvidlatgales vecticībnieku amata prasmēm – galdnieka amatu, kā arī tradicionālo nodarbošanos lauku sētā – lopkopību.

***Projekta „Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Augšdaugavas novada pašvaldība, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti seši valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa – 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 4 695 000 eiro.

***Augšdaugavas novada pašvaldības daļa projektā ir 500 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022. gada 21. marts.

***Vairāk informācijas – Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā.

 Skip to content