ORN_2017_01

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 28.02.2017.
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums

 

Lietota autogreidera piegāde

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Līguma projekts

Iepirkuma ID ORN 2017/1
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 03.04.2017. plkst. 11:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv


Skip to content