INP_2017_15

 Iepirkumi

      Nolikums  (.pdf)

Pielikumi (.docx)(.pdf)

[1.] pielikums. Pieteikums
[2.] pielikums. Finanšu piedāvājums
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
       1.daļa – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) 44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;
       2.daļa“Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte);
       3.daļa“Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte);
       4.daļaIlūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte);
       5. daļa“Ilūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve” (2.prioritāte);
       6. daļa“Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6 Zvaigznes – Stari 1,95 km kadastrs 44800020125 pārbūve” (2.prioritāte).
[4.] pielikums. Pretendenta pieredzes apraksts
[5.] pielikums. Līguma izpildē iesaistītā personāla CV
[6.] pielikums. Iepirkuma un Būvdarbu līgums
[7.] pielikums. Būvprojekts. Plāni, griezumi, shēmas
1.daļa – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) 44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;
CD-1 CD-4-1
CD-2 CD-4-2
CD-3 GP-1
Skaidrojosais raksts
2.daļa – “Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte);
CD-1-1Vispdati_Vitkuski CD-2-5_Izbplans_Vitkuski
CD-2-1-1_TrasesPlans_Vitkuski CD-2-6_Izbplans_Vitkuski
CD-2-1-2_TrasesPlans_Vitkuski CD-3-1_Griezums_Vitkuski
CD-2-2_Izbplans_Vitkuski CD-4-1_Nobrauktuves
CD-2-3_Izbplans_Vitkuski CD-4-2_Caurtekas
CD-2-4_Izbplans_Vitkuski Paskaidrojuma raksts_Vitkuski
3.daļa – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte);
CD-1-1 CD-3-1
CD-2-1 CD-4-1
CD-2-2 CD-4-2
CD-2-3 Paskaidrojuma_raksts_1
4.daļa – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte);
Titullapa CD-2-3 CD-2-7 CD-4-2
CD-1-1 CD-2-4 CD-2-8 CD-4-3
CD-2-1 CD-2-5 CD-3-1 Paskaidrojuma_raksts
CD-2-2 CD-2-6 CD-4-1
5. daļa – “Ilūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 Glaudāni – Šauriņi 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve” (2.prioritāte);
Titullapa CD-2-3 CD-4-1
CD-1-1 CD-2-4 CD-4-2
CD-2-1 CD-2-5 Paskaidrojuma_raksts
CD-2-2 CD-3-1
6. daļa – “Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-6 Zvaigznes – Stari 1,95 km kadastrs 44800020125 pārbūve” (2.prioritāte).
Titullapa CD-2-3 CD-4-1
CD-1-1 CD-2-4 CD-4-2
CD-2-1 CD-2-5 Paskaidrojuma_raksts
CD-2-2 CD-3-1

 

 

Аtpakaļ pie saraksta

2016 2015  2014  2013  2012 2011

 

 

 

 Skip to content