INP_2019_03

NOLIKUMS

1.daļa “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu)  44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;
  Skaidrojosais raksts_Pasutitajam.pdf
  CD-1.pdf
  CD-2.pdf
  CD-3.pdf
  CD-4-1.pdf
  CD-4-2.pdf
  GP-1.pdf
  BA_TAME_Mazbleivi-Ilze.xlsx
2.daļa “Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69  km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”;
  Paskaidrojuma raksts_Vitkuski.pdf
  CD-1-1.pdf
  CD-2-1-1.pdf
  CD-2-1-2.pdf
  CD-2-2.pdf
  CD-2-3.pdf
  CD-2-4.pdf
  CD-2-5.pdf
  CD-2-6.pdf
  CD-3-1.pdf
  CD-4-1.pdf
  CD-4-2.pdf
  Buvdarbu apjomi_Vitkuski.xlsx
3.daļa “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve”;
  Paskaidrojuma_raksts_1.pdf
  CD-1-1.pdf
  CD-2-1.pdf
  CD-2-2.pdf
  CD-2-3.pdf
  CD-3-1.pdf
  CD-4-1.pdf
  CD-4-2.pdf
  Buvdarbu_apjomi.xls
4.daļa “Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve”.
  Paskaidrojuma_raksts.pdf
  Titullapa.pdf
  CD-1-1.pdf
  CD-2-1.pdf
  CD-2-2.pdf
  CD-2-3.pdf
  CD-2-4.pdf
  CD-2-5.pdf
  CD-2-6.pdf
  CD-2-7.pdf
  CD-2-8.pdf
  CD-3-1.pdf
  CD-4-1.pdf
  CD-4-2.pdf
  CD-4-3.pdf
  Buvdarbu_apjomi.xls


Skip to content