INP_2019_05

Būvuzraudzība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmam (būvobjektam)  44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136

 

Nolikums
[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma
[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
[4.] pielikums. Pretendentu veikto pakalpojumu saraksta forma
[5.] pielikums. Curriculum Vitae (CV) forma piedāvātajam personālam
[6.] pielikums.  Iepirkuma līgums par būvuzraudzību
[7.] pielikums.  Būvdarbu apjomi BA_TAME_Mazbleivi-Ilze.xlsx
[8.] pielikums   Paskaidrojuma raksts Skaidrojosais raksts_Pasutitajam.pdf
[9.] pielikums  Tehniskais projekts Izbuves plans_Garenprofils pasutitajam.dwg
CD-1.pdf
CD-2.pdf
CD-3.pdf
CD-4-1.pdf
CD-4-2.pdf
GP-1.pdf


Skip to content