Ilūkstes novada Šēderes pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam

Ilūkstes novada Šēderes pagastā pasta pakalpojumus turpmāk sniegs atbilstoši reālajam pieprasījumam

***Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 15. septembra tiek mainīts Šēderes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Šēderē līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Alejas ielā 6 visi pasta pakalpojumi tiks nodrošināti katru darbdienu no plkst. 11.00 līdz 12.00 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

***Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Šēderes pasta nodaļā, kas Latvijas Pastam rada ikgadējus zaudējumus vairāk nekā 4000 eiro apmērā, un zemo pasta pakalpojumu pieprasījuma līmeni (vidēji tikai četri sūtījumi dienā), tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

***Tāpat kā līdz šim, Šēderes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences (pastkaršu, vēstuļu, sīkpaku, bandroļu) saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

***Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, komercpreču iegādi u. c.

***Ar pastnieka starpniecību Šēderes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot uz tālruni 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Šēderes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot uz tālruni 23282063.

***Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Šēderes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Ilūkstes pasta nodaļu Vienības laukumā 3, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

***Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

***Šēderes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 15. septembra tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 16. augustu.

 

Sīkākai informācijai:

Gundega Vārpa | Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja

Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729

E-pasts: pr@pasts.lv | gundega.varpa@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts|facebook.com/latvijas.pasts|instagram.com/latvijas_pastsSkip to content