Subates luterāņu

 Subates luterāņu baznīca (1685.g.)

      Dievkalpojumi Subates evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek mēneša pirmajā svētdienā pulksten 11:00, mēneša trešajā svētdienā pulksten 13:00. Gada aukstajā laikā dievkalpojumi notiek draudzes namā Pētera ielā.

Draudzes priekšniece Inese Ziediņa, tālr. 28803352, e-pasts ince1964@inbox.lv;
Mācītāja p.i. evaņģēlists Agris Pilsums, tālr. 29198010, e-pasts agris.pilsums@gmail.com

 Subates_luteran_baznica

     Subates luterāņu baznīcai, kas celta 1685. gadā un ir Valsts un Eiropas nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis,  Latvijas mākslas vēsturē piemīt īpaša vieta. Pirmkārt, tās arhitektūra pilnīgi atšķiras no tradicionālā priekšstata par Latvijas lauku baznīcu. Otrkārt, Subates vārds tiek lietots, lai apzinātu kokgriezēju un koktēlnieku grupu, kura 17 .gs. beigās darinājusi iekārtas virknei baznīcu Latvijā un Lietuvā. No skopā ēkas apraksta uzzinām, ka tā ir 14 asis gara, 9 asis 2 pēdas plata un 5 asis 2 pēdas augsta masīva ēka ar šindeļu jumtu, labā tehniskā stāvoklī.1940. g. baznīcai uzliek skārda jumtu. Nākošais remonts seko tikai pieminekļu valdes darbības laikā – 1935. gadā. Kopš tā brīža nenotiek nekādas būtiskas pārmaiņas līdz pat 1988. gadam, kad pamatīgi tika remontēta pati ēka un pārkrāsota baznīcas iekārta.Skip to content