Atsavināšanai ierosināto pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts

Šēderes pag.

N.p.k. Īpašuma nosaukums (adrese) Ēkas nosaukums (raksturojums) Zemes vienības kadastra apzīmējums Ēkas kadastra apzīmējums
1. “Raudas skola”, Rauda Mācību ražošanas darbnīca u.c. 4490 008 0017

(zemes daļa)

4490 008 0017 019, 021, 023;

4490 008 0016 029, 030

Dvietes pag.

N.p.k. Īpašuma nosaukums (adrese) Ēkas nosaukums (raksturojums) Zemes vienības kadastra apzīmējums Ēkas kadastra apzīmējums
1. Griezes Attīrīšanas stacija 4454 008 0170 (zemes daļa) 4454 008 0400 001
2. Bez nosauk. Attīrīšanas stacija 4454 008 0477 4454 008 0477 001

Bebrenes pag.

N.p.k. Īpašuma nosaukums (adrese) Ēkas nosaukums (raksturojums) Zemes vienības kadastra apzīmējums Ēkas kadastra apzīmējums
1. “ Vienības”, Ilze Sakaru ēka 4444 006 0093 (zemes daļa) _____

 

Subate

N.p.k. Īpašuma nosaukums (adrese) Ēkas nosaukums (raksturojums) Zemes vienības kadastra apzīmējums Ēkas kadastra apzīmējums
1. 1.maija iela 4, Subate Nepabeigta 3-stāvu dzīv.māja 4415 002 0343 ___
2. 1.maija iela 6, Subate Neapdzīvota 45-dzīvokļu. 5-stāvu dzīv.māja 4415 002 0124 ___

Eglaines pag.

N.p.k. Īpašuma nosaukums (adrese) Ēkas nosaukums (raksturojums) Zemes vienības kadastra apzīmējums Ēkas kadastra apzīmējums
1. “Baltmuižas”-10, Baltmuiža Nepabeigta 8-dzīv. dzīv.māja 4456 004 0200 4456 004 0200 001

 

Sīkāku informāciju var saņemt pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļā zvanot pa tālr. 65447862.Skip to content