LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort”

Projekts nr. LLI- 341 “Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in Comfort” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros

Īstenošanas laiks:       10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)

Projekta mērķis:        Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekta īss apraksts:  

Projekta īstenošanas laikā tiks uzlaboti pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, tādējādi nodrošinot komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks organizētas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, kā arī mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķgrupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos.

Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Ilūkstes novadā sociālo pakalpojumu uzlabošanai tiks iegādāts inventārs – nepieciešamais aprīkojums aprūpes mājās nodrošināšanai, kā arī speciālisti piedalīsies teorētiskajās apmācībās, pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas aktivitātēs.

Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR

Ilūkstes novada pašvaldības daļa: 13 097,98 EUR

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 11 133,28 EUR

Valsts līdzfinansējums (5%): 654,90 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 1309,80 EUR

 

Projekta partneri:        

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv

Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv

Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv

Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv

Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv

Utenas rajona pašvaldības administrācija www.utena.lt

Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt

 

Kontaktinformācija
Projekta koordinatore Dace Stalidzāne
Tālr. +371 65447866
e-pasts: dace.stalidzane@ilukste.lv

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.euSkip to content